GBA - Rt 3/15 Berliet

Samochody » GBA - Rt 3/15 Berliet

GBA - Rt  3/15 Berliet 770 KB6 / Camiva

- zbiornik wody 3000 l
- autopompa dwuzakresowa 1500 l/min przy ciśnieniu 10 bar i 250 l/min przy ciśnieniu 40 bar
- kabina na 8 osób
- napęd 4x2
Na wyposażeniu pojazdu znajduje się m.in. zestaw ratownictwa technicznego LUKAS, aparaty ODO, zestaw PSP R1, agregat prądotwórczy, motopompa szlamowa, pilarka łańcuchowa, piła do stali i betonu, drabina DNW 3080, armatura pożarnicza, środki do neutralizacji substancji ropopochodnych, pachołki drogowe, sito kominowe, łopaty, widły, miotły itp.