Owady błonkoskrzydłe

ZAGROŻENIA OD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH !!!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie,

apeluje o zachowanie ostrożności

podczas usuwania zagrożeń związanych z w/w owadami !!!

Wraz z pojawieniem się pierwszych ciepłych dni, wzrasta aktywność owadów błonkoskrzydłych.
Ze względu na przystosowanie się do życia w pobliżu terenów mieszkalnych,
stanowią one niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi. 

BĄDŹ OSTROŻNY !!!

W przypadku stwierdzenia zagrożenia, przestrzegaj najważniejszych zasad, m.in.:
- nie zbliżaj się do gniazda lub roju,
- nie drażnij owadów – zdecydowana większość ataków to ich obrona,
- zachowaj spokój oraz nie wykonuj gwałtownych ruchów,
- w przypadku ataku, staraj się osłonić głowę, twarz i szyję,
- bez odpowiedniego zabezpieczenia oraz wiedzy, nie podejmuj ryzyka próbując usunąć zagrożenie,
- poinformuj o zagrożeniu mieszkańców, sąsiadów itp., w razie potrzeby zabezpiecz miejsce,
- skontaktuj się z wyspecjalizowanymi firmami celem usunięcia zagrożenia.

PAMIĘTAJ !!!

Za bezpieczne użytkowania obiektu, a więc również zabezpieczenie przed zagrożeniem ze strony owadów błonkoskrzydłych, odpowiedzialni są właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych, w myśl art. 61 ustawy „Prawo budowlane”.

PAMIĘTAJ !!!

W sytuacji stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców, a związanego z owadami błonkoskrzydłymi, strażacy po odebraniu telefonu na numer alarmowy 998 lub 112, postępować będą zgodnie z obowiązującą procedurą.

Działania te, mogą polegać m.in. na:
- przyjęciu zgłoszenia i ocenie stopnia zagrożenia,
- decyzji o podjęciu działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub skierowaniu do firm specjalistycznych,
- w przypadku podjęcia działań, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- wyznaczeniu i oznakowaniu strefy niebezpiecznej,
- przygotowaniu ratowników w sprzęt zabezpieczający przed użądleniem,
- wstępnym rozpoznaniu źródła zagrożenia,
- ewakuacji mieszkańców poza strefę niebezpieczną,
- przekazaniu właścicielowi lub zarządcy miejsca objętego działaniem ratowniczym z poleceniem m.in.:
zakazu przebywania osób w budynku oraz strefie niebezpiecznej, do czasu usunięcia zagrożenia, związanego z owadami błonkoskrzydłymi.

Działania, mające na celu usuwanie gniazd owadów mogą zostać podjęte tylko w obiektach,

w których przybywają dzieci, osoby starsze lub o ograniczonej zdolności do poruszania się !!!

W celu usunięcia gniazda lub kokonu owadów, skontaktuj się z firmami specjalistycznymi.

 

źródło: http://pszczyna.kppsp.gov.pl/index.php?c=article&id=25

 

Dane kontaktowe niektrórych firm zajmujących się usówaniem owadów błonkoskrzydłych:

Wszelkie koszty dotyczące usunięcia owadów pokrywa osoba zgłaszająca.

Pszczyna
P.H.U. TIM tel. 789 307 037

Tychy
KEDAR ul. Tołstoja 3A tel. (032) 2191052, 510 211 712
INSERAT ul. gen. G. Roweckiego 25 tel. (032) 327 77 39

Podane powyżej dane kontaktowe firm mają charakter jedynie informacyjny, a wymienione firmy w żaden sposób nie są związane z KP PSP w Pszczynie ani OSP Kobiór.

Info dla firm: prześlij nam dane kontaktowe a umieścimy je na naszej stronie.
(dotyczy firm działających w promieniu do 20 km od Kobióra)