OSP Kobiór

 Znalezione obrazy dla zapytania facebook

 

2018

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, WYBÓR NOWEGO NACZELNIKA

24.02.2018

W dniu 24.02.2018r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Kobiór. Zgodnie z porządkiem obrad na zebraniu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności organizacyjnej i finansowej OSP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz uchwalono plan działanie na rok 2018r. W zebraniu wzięli udział oprócz druhów OSP Kobiór również zaproszeni goście m.in radni Gminy Kobiór i zastępca komendanta KP PSP w Pszczynie.

Podczas zebrania w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji naczelnika pełnionej dotąd przez druha Edwarda Tomaszczyk obyły się wybory jego następcy.
Jednogłośnie nowym naczelnikiem OSP Kobiór został wybrany druh Dariusz Cuber.
Ustępującemu naczelnikowi dziękujemy za wieloletnią służbę dla naszej OSP. Walne zgromadzenie naszej jednostki przegłosowało uchwałę o nadaniu druhowi Edwardowi tytułu honorowego naczelnika OSP Kobiór.

Druhowi Dariuszowi gratulujemy wyboru i życzymy samych sukcesów w tej nie łatwej roli jaką będzie pełnił. Jednocześnie zapewniamy o naszym wsparciu i pomocy w każdej chwili jeżeli będzie tego potrzebował.

Dziękujemy wszystkim druhom i gościom za przybycie i udział w owocnej dyskusji na temat możliwości i kierunkach rozwoju naszej OSP. 

 

 PISMO DO URZEDU I RADNYCH GMINY KOBIOR

15.02.2018

W dniu 15.02.2018r przedstawiciele naszej jednostki złożyli w Urzędzie Gminy Kobiór pismo z poparciem mieszkańców w spawie pomocy przy pozyskaniu młodszego samochodu dla naszej jednostki. To samo pismo zostało podczas sesji Rady Gminy Kobiór złożone na ręce jej przewodniczącego.

Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom za licznie złożone podpisy poparcia i wspieranie nas w naszych działaniach. Liczymy na to, że wspólnie z Gminą Kobiór uda nam się w nieodległej przyszłości pozyskać młodszy samochód w miejsce naszego 38-letniego Berlieta.

 

 OSP KOBIÓR BEZ 1% Z PODATKU

01.02.2018

Zachęcamy jednak wszystkich do wspierania organizacji pożytku publicznego poprzez przekazanie 1% podatku, a zwłaszcza tych organizacji działających na terenie naszej gminy.
Jak również zachęcamy wszystkich mieszkańców Kobióra, niezależnie od stanu zameldowania do deklarowania w zeznaniach PIT miejsca zamieszkania jako KOBIÓR.
Urząd Gminy Kobiór prowadzi nt. temat kampanie informacyjną:
"Jestem lokalnym patriotą, płacę podatki tam, gdzie mieszkam"

 

 

OSP KOBIÓR NA FINALE WOŚP

14.01.2018

Dnia 14.01.2018r. odbył się już kolejny w naszej gminie finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasza jednostka również zagościła na tym wydarzeniu. Więcej o finale można przeczycztać na stronie KIK.

 

2017

 

DZIEŃ STRAŻAKA

01.05.2017

 W dniu 01.05.2016r. obchodziliśmy w naszej jednostce Dzień Strażaka. Obchody jak co roku rozpoczęła Msza Święta w kobiórskim kościele. Po Mszy spotkaliśmy się wraz z naszymi rodzinami i zaproszonymi gośćmi na wspólnym poczęstunku. Podczas spotkania każdy z druhów naszej jednostki został uhonorowany okolicznościową statuetką z okazji 130-lecia naszej jednostki. Była to również okazja podczas której naczelnik OSP Kobiór dh. Edward Tomaszczyk wyjaśnił zgromadzonym w jaki sposób w zbiorach archiwum państwowego dotarł do pierwszych zapisków o istnieniu Policji Ogniowej w Kobiórze. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział we Mszy Świętej w naszej intencji oraz za dotychczasowe wsparcie.

2017


NIE WYPALAJ TRAW !

31.03.2016

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie kolejny już raz apeluje, o zachowanie ostrożności oraz rozsądku i nie wypalanie traw  !!!
Za ponad 90 %  tych pożarów odpowiadają ludzie !!!
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych.  Przyczyną ponad 94% pożarów jest działalnośc człowieka, gdyż nadal wśród wielu osób panuje przekonanie, że wypalanie traw powoduje jej szybszy i bujniejszy odrost, przynosząc więcej korzyści ekonomicznych.

Nic bardziej błędnego ponieważ:
1) ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza,
2) do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt,
3) podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia,
4) wypalanie traw powoduje ponadto, zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych,
5) wysuszone trawy i krzewy palą się bardzo szybko, a w przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli,
6) ogień z nieużytków często przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat,
7) pożary traw powodują również spustoszenie flory i fauny. Giną rośliny, bezkręgowce, owady, płazy, gady, dzikie ptactwo, ssaki leśne ora domowe,
8) każda interwencja to poważny wydatek finansowy dla państwa,
9) w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, bardzo często zaangażowana jest duża ilość strażaków i sprzętu, który w tym czasie może być potrzebny do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.


POMYŚL, ZANIM TWOJA BEZMYŚLNOŚĆ STANIE SIĘ PRZYCZYNĄ TRAGEDII !!!

Linki :

 http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Ruszyla-kampania-Stop-pozarom-traw/idn:36226

 http://www.stoppozaromtraw.pl/

 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

21.03.2016

W dniu 17.03.2016r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Kobiór. Zgodnie z porządkiem obrad na zebraniu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności organizacyjnej i finansowej OSP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz uchwalono plan działanie na rok 2017. W zebraniu wzieli udział oprócz druhów OSP Kobiór również zaproszeni goście m.in wójt Gminy Kobiór, Przedowniczący Rady Gminy Kobiór, komendant KP PSP w Pszczynie, przedstawiciel ZOSP. Dziękujęmy wszystkim za przybycie.

 

ZMARŁ DH ANTONI GROLIK

08.02.2017

Dnia 08.02.2017 roku pożegnaliśmy wieloletniego oraz najstarszego (91 lat) członka naszej jednostki - druha Antoniego Grolik. Panu Antoniemu pragniemy podziękować za lata poświęceń i wyrzeczeń na rzecz ratowania i niesienia pomocy potrzebującym, a rodzinie i bliskim pogrążonym w żałobie składym najszczersze kondolencje.

 

OSP KOBIÓR BEZ 1% Z PODATKU

18.01.2017

Również w 2017 roku nasza jednostka nie bierze udziału w pozyskiwaniu środków pieniężnych na swoją działalność z tytułu przekazania 1% podatku.
Zachęcamy jednak wszystkich do
dalszego wspierania w ten sposób innych organizacji, a zwłaszcza tych działających na terenie naszej gminy. Jak również zachęcamy wszystkich mieszkańców Kobióra, niezależnie od stanu zameldowania do deklarowania w zeznaniach PIT miejsca zamieszkania jako KOBIÓR. Urząd Gminy Kobiór prowadzi nt. temat kampanie informacyjną:
"Jestem lokalnym patriotą, płacę podatki tam, gdzie mieszkam"

 

 

 KAMPANIA "NIE DLA CZADU"

14.01.2017

Jak co roku w okresie jesienno-zimowym w całej Polsce rusza kampania

„NIE  DLA  CZADU”

Akcja ma na celu uświadomienie społeczeństwa jak niebezpieczny potrafi być tlenek węgla zwany potocznie "czadem". W tym roku w kampanię aktywnie włączyli się kobiórscy strażacy, którzy w dniu 10.01.2017r. przeprowadzili z naszą młodzieżą szkolną szereg zajęć, mających na celu pokazać jak nie dać się "zaczadzić".